لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

تعمیر و نصب پکیج

 
فروش توسط اوستا۲۴
آماده ارسال از انبار اوستا۲۴

نصب و سرویس پکیج
-1ثبت سفارش رایگان
-2با پاسخ به چند سوال در امر بهتر و
سریع تر انجام دادن کار و بهترین
قیمت و ثبت سفارش ما را یاری کنید
-
3در صورت نیاز از کارشناس
رایگان استفاده کنید
-
4قیمت نهایی پس از اتمام کار اعلام
می شود
-
5تهیه لوازم و قطعات در صورت
نیاز پس از مشورت با مشتری بر عهده
مشتری یا اوستا با ارایه فاکتوراست
-
6پلیس فتا
امنیت این سرویس اوستا 24برعهده
گرفته و لذا ارتباط مستقیم با اوستا و
همیاران خودداری کرده و در غیر
اینصورت خسارت وارده ا زگارانتی
شرکت خارج میگردد
-
7در صورت مشکلات احتمالی از
گزینه در خواست کارشناس یا با
پشتیبان تماس گرفته شود