لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

نصب و سرویس آبگرمکن

 
فروش توسط اوستا۲۴
آماده ارسال از انبار اوستا۲۴

ثبت سفارش رایگان
با پاسخ به چند سوال در امر بهتر و
سریع تر انجام دادن کار و بهترین
قیمت و ثبت سفارش ما را یاری کنید
در صورت نیاز از کارشناس
رایگان استفاده کنید
قیمت نهایی پس از اتمام کار اعلام
می شود
تهیه لوازم و قطعات در صورت
نیاز پس از مشورت با مشتری بر عهده
مشتری یا اوستا با ارایه فاکتوراست
پلیس فتا
امنیت این سرویس اوستا 24برعهده
گرفته و لذا ارتباط مستقیم با اوستا و
همیاران خودداری کرده و در غیر
اینصورت خسارت وارده ا زگارانتی
شرکت خارج میگردد
ز
گزینه در خواست کارشناس یا با
پشتیبان تماس گرفته شود